Εκπαιδευτικά Προγράμματα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)

Η αναμέτρηση με τον κορωνοϊό/COVID-19 επιβάλλει σε όλους μας να βιώσουμε πρωτοφανείς συνθήκες. Στον αγώνα κατά του κορωνοϊού υπογραμμίζεται το έργο των διασωστών, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού και φροντίζουν για την τήρηση αναγκαίων αυστηρών μέτρων κατά τη διακομιδή των ασθενών στα νοσοκομεία, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Αν το σημείο στο οποίο αρχίζει ο πολιτισμός είναι η βοήθεια, αυτή η πρώτη βοήθεια, σε κάποιον που έχει ανάγκη, τότε οι διασώστες διαδραματίζουν καταλυτικής σημασίας ρόλο σε αυτή τη συνθήκη.  Γι’ αυτό και το έργο τους κρίνεται πολύτιμο, αναγκαίο και σωτήριο.

Κατανοώντας, λοιπόν, τη σημασία της προνοσοκομειακής φροντίδας στον τομέα της υγείας  η ομάδα του TRAUMA EDU σε συνεργασία με την Προνοσοκομειακή Φροντίδα / NCO NAEMT, επιστημονικά υπεύθυνο φορέα του PHTLS στη χώρα μας , μεριμνούν για την έναρξη των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων Prehospital Trauma Life Support/PHTLS. Επισημαίνεται ότι δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα εν λόγω προγράμματα να ξεκινήσουν άμεσα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το τραύμα υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4655/2020 σε πιλοτική φάση για πέντε έτη με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου αποτελούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, καθώς και ο οργανισμός Αναγέννηση & Πρόοδος, ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!