Επανέναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων

Το ΔΣ της ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πρόσφατης πανδημίας και ταυτόχρονα την ανάγκη επανεκκίνησης της εκπαιδευτικής δράσης, αποφασίζει την επανέναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων με αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων διεθνών και τοπικών αρχών, για την αποφυγή μετάδοσης του COVID—19 και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Ακολουθώντας τις πρόσφατες εξαγγελίες της Ελληνικής Κυβέρνησης (συνέντευξη τύπου Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων – 24/08/2020, ΕΟΔΥ), στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουμε, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να χρησιμοποιούν μάσκα προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ :

Α.κατά την προσέλευση θα γίνεται θερμομέτρηση των συμμετεχόντων, καθώς και θα απαιτείται η συμπλήρωση ανάλογου εγγράφου.

Β. κατά την διάρκεια των προφορικών παρουσιάσεων θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας, παράλληλα το ανώτατο όριο των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Γ. κατά τη διάρκεια των πρακτικών δεξιοτήτων θα γίνεται χρήση επιπλέον ενδεδειγμένων ατομικών μέσων προστασίας – ΜΑΠ :

  • Ασπίδα προστασίας προσώπου / Προστατευτικά γυαλιά
  • Γάντια μιας χρήσης
  • Ποδιά μιας χρήσης

ενώ θα καθαρίζονται με αντισηπτικό διάλυμα ΟΛΑ τα υλικά μετά από κάθε επαφή.

Η ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ έχει φροντίσει για τη σήμανση των εκπαιδευτικών χώρων, καθώς και για την προμήθεια όλου του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων (Μέσα ατομικής προστασίας – μάσκες / Αντισηπτικά διαλύματα / Απολυμαντικά επιφανειών και χώρων) και την ασφαλή εστίαση των συμμετεχόντων.

Η ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, όπως είναι αυτονόητο, επιφυλάσσεται για τυχόν αλλαγή ή αναθεώρηση των παραπάνω αποφάσεων, με βάση τις εξελίξεις και τις νεότερες οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Το ΔΣ της «Προνοσοκομειακής Φροντίδας»

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!