Αναβολή εκπαιδεύσεων

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

όσοι έχουν εκπαιδευτεί μαζί μας θα θυμούνται ότι στα σεμινάρια ο βασικός αλγόριθμος αντιμετώπισης πάντα ξεκινούσε με την υπενθύμιση «Ασφάλεια διασώστη – ασφάλεια σκηνής» και μετά έπεται η εξέταση και αντιμετώπιση του θύματος.

Να που σήμερα αυτές οι αρχές πρέπει να δοκιμαστούν σε ένα ευρύτερο πεδίο, το επίπεδο της Κοινωνίας μας.

Η «ασφάλεια σκηνής» δεν υπάρχει όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Πολιτεία,

ο «διασώστης» οφείλει να περιμένει…..

και μαζί θα περιμένουμε και όλοι εμείς έως ότου λήξει αυτή η κατάσταση, έως ότου οι εκπαιδεύσεις μπορούν να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ένας παραπάνω λόγος που όλοι μας (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) είμαστε εθελοντές και οι περισσότεροι μάλιστα είμαστε υγειονομικοί.

Η Προνοσοκομειακή Φροντίδα λοιπόν, αποφάσισε να αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μέχρις ότου υπάρξει η διαβεβαίωση από τους διαπιστευμένους φορείς ότι μπορούν να γίνουν με ασφάλεια. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί από τους Υπεύθυνους των σεμιναρίων και προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα (μικρο)προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση.

Το site της Προνοσοκομειακής Φροντίδας θα σας ενημερώσει έγκαιρα πότε θα γίνουν οι αναβληθείσες εκπαιδεύσεις καθώς και για τον υπόλοιπο προγραμματισμό μας.

Να προσέχετε τον εαυτό σας,

να προσέχετε την οικογένεια σας,

να προσέχετε την Κοινωνία μας.

Αν όλοι δράσουμε συντεταγμένα η επιδημία αυτή σε λίγο καιρό θα αποτελεί ένα κακό όνειρο.

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!