Σκοπός Και Στόχοι

Το μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο Προνοσοκομειακή Φροντίδα αποτελεί το όχημα που επιτρέπει στα όνειρα μας για εκπαίδευση να κινούνται. Σκοποί της ίδρυσής του, όπως αποτυπώνονται και στο καταστατικό μας, είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ βοηθειών, εξειδικευμένων και μη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα  σε ένα ευρύ εξειδικευμένο ή μη κοινό. Παράλληλα η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, με σκοπό την προαγωγή της αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού στον προνοσοκομειακό χώρο,  με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Στο μέτρο του δυνατού, η Προνοσοκομειακή Φροντίδα συμβάλλει στην προαγωγή της έρευνας στον χώρο της Υγείας.

Βασικός μας στόχος

“Η αύξηση των ποσοστών επιβίωσης για κάθε ασθενή στον προνοσοκομειακό χώρο, καθώς και η μείωση των αναπηριών

Σαν  λειτουργοί υγείας, συστρατευόμαστε και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Προνοσοκομειακή Φροντίδα ιδρύθηκε τις 9 Ιουλίου 2008, στο Ηράκλειο της Κρήτης μιας και τότε εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την απόφαση 508/108 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης. Το αίτημα υποβλήθηκε από 56 άτομα και ο πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής ήταν ο τότε διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης Δημήτρης Βουρβαχάκης.

Η σκληρή δουλειά των 10 ετών εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συνέβαλλε σημαντικά στην εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στον προνοσοκομειακό χώρο, σε όλη την Ελλάδα.

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!