PHTLS

Ιστορική Αναδρομή

 

Η αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο απασχολεί τα συστήματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), είναι ένα εντατικό σεμινάριο αντιμετώπισης τραύματος προνοσοκομειακά. Με παρουσία σε 69 χώρες αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παγκοσμίως και αριθμεί περί τους 11.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές και περί τους 700.000 πιστοποιημένους εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως.

Σκοπός του PHTLS είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον προνοσοκομειακό χώρο και υποστηρίζουν τον βαρέως πάσχοντα τραυματία από τη στιγμή του τραυματισμού, με την αντιμετώπιση στο σημείο συμβάντος, τη διαχείριση κατά τη διακομιδή έως και την ολοκληρωμένη παράδοση στην ομάδα τραύματος των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Στόχος του PHTLS αποτελεί η μείωση των προβλέψιμων άδικων θανάτων και αναπηριών από τραύμα. Η εφαρμογή σωστής προνοσοκομειακής περίθαλψης μπορεί συχνά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ της προσωρινής, σοβαρής ή μόνιμης, αναπηρίας και μιας ζωής γεμάτης παραγωγικότητα και ευημερία.

Η National Association of Emergency Medical Technicians (ΝΑΕΜΤ) σχεδίασε και υλοποιεί το PHTLS από το 1983, σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών (American College of Surgeons – ACS) και αποτελεί το πνευματικό δημιούργημα του επιτυχημένου προγράμματος Advanced Trauma Life Support (ATLS), που εκπαιδεύει ιατρικό κυρίως προσωπικό για την αντιμετώπιση του τραυματία στις υγειονομικές μονάδες.

Η ύλη του προγράμματος καθορίζεται από ειδική επιστημονική επιτροπή της ΝΑΕΜΤ και του ACS, συνδυάζει όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, τροποποιεί τη διδακτέα ύλη ανά τετραετία, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, εκδίδει νέο εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλη την επικαιροποιημένη ύλη και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος αναγνώρισε πρώτος ο καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών  κ. Ι. Ανδρουλάκης, με τις ενέργειες του οποίου το πρόγραμμα ήλθε στη χώρα μας το 1998 και με τη βοήθεια συνεργατών διαδόθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα έχουν ήδη υλοποιηθεί 211 εκπαιδευτικά προγράμματα, υψηλής ποιότητας, με 4.773 πιστοποιημένους εκπαιδευμένους και 128 ενεργούς πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Σκοπός του Προγράμματος

Το PHTLS είναι ένα εντατικό σεμινάριο αντιμετώπισης τραύματος προνοσοκομειακά, για το οποίο απαιτείται προετοιμασία και μελέτη.

Σκοπός του PHTLS είναι η εκπαίδευση όλων που εμπλέκονται στην καθημερινή αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο, από την στιγμή του τραυματισμού έως την άφιξη του τραυματία στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα. Στόχος είναι η μείωση των προλήψιμων θανάτων και των αναπηριών.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) και του ACS (American College of Surgeons) και θα λέγαμε ότι αποτελεί το «αδελφάκι» του επιτυχημένου προγράμματος ATLS (Advanced Trauma Life Support), που για πολλά χρόνια εκπαιδεύει ιατρικό κυρίως προσωπικό για την αντιμετώπιση του τραυματία μέσα στις υγειονομικές μονάδες.

Η ύλη του προγράμματος καθορίζεται από ειδική επιστημονική επιτροπή του ACS που λαμβάνει υπόψη της όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, τροποποιεί την διδακτέα ύλη ανά τετραετία ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, εκδίδει νέο εγχειρίδιο που περιλαμβάνει αυτή την ύλη και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλο τον κόσμο.

Η αναγνώριση του PHTLS διεθνώς σαν το πληρέστερο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία αντικατοπτρίζεται από το γεγονός της παγκόσμιας εξάπλωσης του (ήδη διδάσκεται σε 108 χώρες) και από το γεγονός ότι σε πολλές από αυτές τις χώρες θεωρείται σαν προαπαιτούμενο για τους εργαζόμενους στον προνοσοκομειακό χώρο.

Δομή του Προγράμματος

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει εκπαίδευση με διαλέξεις και εκπαίδευση σε σταθμούς εξάσκησης, που σκοπό έχουν την συστηματική εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του τραυματία.

Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει:

 • Την ασφαλή προσέγγιση στο χώρο τραυματισμού
 • Την γρήγορη και ακριβή πρωτοβάθμια εκτίμηση του τραυματία και τον επείγοντα απεγκλωβισμό του, όταν απαιτείται
 • Την αναγνώριση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων όπως υποξαιμία, shock κλπ. καθώς και την αντιμετώπιση τους
 • Την γνώση της σωστής ακινητοποίησης του τραυματία
 • Την εκτέλεση πλήρους δευτεροβάθμιας εκτίμησης και τέλος την γρήγορη και ασφαλή του μεταφορά στην πλησιέστερη και καταλληλότερη υγειονομική μονάδα.

Έτσι, με τα πρωτόκολλα αυτά, περνάμε από την συνήθη «τσουβαλιαστή» («Scoop and Run») μεταφορά του τραυματία, στη σωστή αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και την ασφαλή μεταφορά του.

Επιπλέον όμως, η φιλοσοφία του PHTLS είναι αντίθετη με την φιλοσοφία άλλων συστημάτων που αντιμετωπίζουν τον τραυματία στον τόπο του συμβάντος («Stay and Play»), δαπανώντας πολύτιμο χρόνο, που έχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι έχει δυσμενή επίπτωση στην επιβίωση του τραυματία.

Τα ανανεωμένα επιστημονικά δεδομένα στην αντιμετώπιση του τραυματία αναφέρονται στην μέθοδο «Treat as You Go», δηλαδή αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε οριστική λύση στις απειλητικές για την ζωή καταστάσεις κατά την συστηματική και προσεκτική εκτίμηση του τραυματία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διάρκειας 16 ωρών, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Φυσιολογία της Ζωής και του Θανάτου
 • Αξιολόγηση και διαχείριση της σκηνής του συμβάντος
 • Αξιολόγηση και διαχείριση του τραυματία
 • Διαχείριση αεραγωγού, οξυγόνωσης και αερισμού
 • Αντιμετώπιση Εξωτερικής και Εσωτερικής αιμορραγίας και στοχεύει στην συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στον βαρέως πάσχοντα.
Σε ποιούς Απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Γιατρούς
 • Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων
 • Νοσηλευτές
 • Πυροσβέστες
 • Εθελοντές κ.α.

Οι θεωρητικές γνώσεις είναι για όλους οι ίδιες. 

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:

 • Βασικές & εξειδικευμένες δεξιότητες διαχείρισης αεραγωγού
 • Τεχνικές Ακινητοποίησης τραυματία
 • Τεχνικές επείγοντος απεγκλωβισμού
 • Αντιμετώπισης της αιμορραγίας
 • Τρόπο εκτίμησης της κατάστασης
Δίδακτρα

Με την καταβολή της συνδρομής

 • 300 € με αγορά του βιβλίου
 • ή εναλλακτικά 250  χωρίς την αγορά του βιβλίου,

επιβεβαιώνεται η εγγραφή σας, και περιλαμβάνει:

 • Εγγραφή στο πρόγραμμα PHTLS
 • Εγχειρίδιο μελέτης, εξοπλισμό, μοντέλα
 • Ενοίκιο χρησιμοποιούμενου χώρου, αμοιβή βοηθητικού προσωπικού
 • Πρωινά και μεσημεριανά γεύματα.
(*) Μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου PHTLS – TFR και την αποδοχή με την υπ’αριθμό 32/8-7-14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων PHTLS και PHTLS for First Responders (TFR) για τους εν ενεργεία εργαζόμενους του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, το ποσό των διδάκτρων διαφοροποιείται σε 230 ευρώ με την αγορά του βιβλίου και 180 ευρώ χωρίς την αγορά του βιβλίου.
(*) Επειδή τα χρήματα της συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις ανελαστικές δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος και επειδή οι θέσεις συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένες, σας ενημερώνουμε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, τα χρήματα σας δεν θα σας επιστραφούν.
(*) Η μόνη περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματά σας είναι, να γίνει ακύρωση της συμμετοχής ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του Σεμιναρίου και παράλληλα να επιστραφεί το βιβλίο.
Προγραμματισμένα Σεμινάρια
 • 02 – 03/03/2024 (Πανεπιστήμιο Πατρών) (ΙΣΝ)
 • 18 – 19/05/2024 (Πανεπιστήμιο Πατρών) (ΙΣΝ)
 • 06 – 07/07/2024 (Πανεπιστήμιο Πατρών)
error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!