Ολοκληρωμένα Σεμινάρια 2023

EMERGENCY PEDIATRIC CARE COURSE - EPC

Ημερομηνία: 23 – 24/01/2023

Τοποθεσία: ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Αγγλόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: info@prehospital.gr , p.koukopoulos@prehospital.gr

EMERGENCY PEDIATRIC CARE COURSE - EPC

Ημερομηνία: 26 – 27/01/2023

Τοποθεσία: ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνικά

Κόστος: –

Πληροφορίες: info@prehospital.gr , p.koukopoulos@prehospital.gr

Ημερομηνία: 11 – 12/02/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 03 – 04/03/2023

Τοποθεσία: ΚΥΠΡΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνικά

Κόστος: –

Πληροφορίες: www.ksepa.cy

PHTLS

Ημερομηνία: 11 – 12/03/2023

Τοποθεσία: ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνικά

Κόστος: –

Πληροφορίες: info@prehospital.gr , p.koukopoulos@prehospital.gr3

Ημερομηνία: 18 – 19/03/2023

Τοποθεσία: ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 01 – 02/04/2023

Τοποθεσία: ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 01 – 02/04/2023

Τοποθεσία: ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 08 – 09/04/2023

Τοποθεσία: Σ.Α.Ν. (ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: Σε συνεργασία με την Σ.Ε.Υ. (ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ)

Ημερομηνία: 22 – 23/04/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 03 – 04/06/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 17 – 18/06/2023

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: patra.center@prehospital.gr / Ταγκαλάκης Γιώργος: 6946685147

Ημερομηνία: 15 – 16/07/2023

Τοποθεσία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 23/09/2023

Τοποθεσία: ΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Πληροφορίες: 6946685147 – Ταγκαλάκης Γιώργος

Ημερομηνία: 14 – 15/10/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 27-26/09/2023

Τοποθεσία:  Αμμόχωστος

Πληροφορίες: https://emsrally.com.cy/gr/

Ημερομηνία: 16/09/2023

Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ – ΑΚΙΣΑ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Πληροφορίες: info@prehospital.gr

Ημερομηνία: 23/09/2023

Τοποθεσία: ΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Πληροφορίες: 6946685147 – Ταγκαλάκης Γιώργος

Ημερομηνία: 14 – 15/10/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 21- 22/10/2023

Τοποθεσία: K.E.K. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: pc_phtls@hotmail.com / Ματθαιάκη Ευφροσύνη: 6944842493

Ημερομηνία: 04 – 05/11/2023

Τοποθεσία: ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 04 – 05/11/2023

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: pc_phtls@hotmail.com / Ματθαιάκη Ευφροσύνη: 6944842493

Ημερομηνία: 11- 12/11/2023 (Προστατευμένο – Εκπαίδευση ΕΜΑΚ)

Τοποθεσία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ.

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 18- 19/11/2023

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 25 – 26/11/2023

Τοποθεσία: Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: info@prehospital.gr

Ημερομηνία: 25 – 26/11/2023

Τοποθεσία: Σ.Α.Ν. (ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: Σε συνεργασία με την Σ.Ε.Υ. (ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ)

EPC

Ημερομηνία: 02- 03/12/2023

Τοποθεσία: ΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: 6946685147 – Ταγκαλάκης Γιώργος

patra.center@prehospital.gr

Ημερομηνία: 09- 10/12/2023

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 09- 10/12/2023

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 16- 17/12/2023

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ολοκληρωμένα Σεμινάρια 2024

EPC

Ημερομηνία: 20 – 21/01/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Αγγλόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: patra.center@prehospital.gr / Ταγκαλάκης Γιώργος: 6946685147

Ημερομηνία: 27 – 28/01/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: patra.center@prehospital.gr / Ταγκαλάκης Γιώργος: 6946685147

Ημερομηνία: 03- 04/02/2024

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 10- 11/02/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 06 – 07/04/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: patra.center@prehospital.gr / Ταγκαλάκης Γιώργος: 6946685147

Ημερομηνία: 13- 14/04/2024

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 19/04/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: Εγγραφές: Ματθαιάκη – 6944842493

Ημερομηνία: 20- 21/04/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 18- 19/05/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 18- 19/05/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 01- 02/06/2024

Τοποθεσία: ΕΚΠΑ/ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 01- 02/06/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: υπό την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020

Πληροφορίες: https://traumaedu.randp.gr/phtls/

Ημερομηνία: 29- 30/06/2024

Τοποθεσία: ΚΕ Ηρακλείου Κρήτης

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος:  –

Πληροφορίες: Ματθαιάκη Ευφροσύνη – 6944842493 / info@prehospital.gr

Ημερομηνία: 06 – 07/07/2024

Τοποθεσία: ΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνόφωνο

Κόστος: –

Πληροφορίες: patra.center@prehospital.gr / Ταγκαλάκης Γιώργος: 6946685147

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!