Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η «ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Για την πραγματοποίηση του βασικού του σκοπού, δηλαδή την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων επείγουσας νοσοκομειακής φροντίδας, το Σωματείο, μεταξύ άλλων, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και εν γένει συμβάλλει στην εκπαίδευση που αφορά την προνοσοκομειακή φροντίδα ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και λοιπών επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο μας σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με αυτά. Με την παρούσα πολιτική απορρήτου, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη φύση των δεδομένων που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους χρόνους διαγραφής και εν γένει τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EE/2016/679 (στο εξής ΓΚΠΔ).

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί  χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε προσωπικά σας στοιχεία.

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.

Δεδομένα που συλλέγουμε.

Όταν υποβάλετε σχόλια ή ερωτήματα μέσω της ιστοσελίδας

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • E-mail

 Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχόλια και ερωτήματά σας. Τα ως άνω στοιχεία διατηρούνται στην περίπτωση που επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο επίλυσης κάποιας διαφοράς ή αναφορικά με απορίες, σχόλια και παρατηρήσεις που μας έχετε απευθύνει.

Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα για να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, δηλαδή όταν κάνετε «subscribe»”

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα νέα, τις δράσεις μας και τα επικείμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Όταν μεταφέρεστε από τη σελίδα μας σε άλλο ιστότοπο μέσω διασυνδέσεων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει διασυνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Όταν κάνετε κλικ σε μια τέτοια διασύνδεση προς οποιονδήποτε σύνδεσμο, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι αυτοί διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου που έχουν αναρτηθεί σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Όταν συμμετέχετε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Σωματείου μας

Για τους σκοπούς της εγγραφής και της συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρέχετε προηγούμενη συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να συναινέσετε στην ανάρτηση φωτογραφικού υλικού που σας αφορά στην παρούσα ιστοσελίδα. Και τούτο με σκοπό την προαγωγή των εκπαιδευτικών σκοπών του Σωματείου και την ενημέρωση του κοινού για την ωφέλεια της προνοσοκομειακής φροντίδας.

Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν συγκεντρώνονται μαζί με προσωπικά δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 • Τεχνικά cookies, απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.
 • Cookies για συλλογή στατιστικών στοιχείων, Google Analytics. (Τα cookies αυτά ενεργοποιούνται μόνο αν ο επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεση του.)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση.

Ανήλικοι χρήστες

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα προς το Σωματείο μας, τότε θα διαγράφονται όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία σας

Γενικά, τα δεδομένα διαγράφονται αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Στην περίπτωση που έχετε υποβάλει φόρμα επικοινωνίας και έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας, τα στοιχεία σας (όνομα και email), θα διαγραφούν μετά από πέντε (05) έτη από τότε που υποβλήθηκαν. Τέλος, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που μας το ζητήσετε,  εκτός εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση να τα διατηρήσουμε.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό του Σωματείου μας και τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, ούτε με άλλο τρόπο μοιράζονται με τρίτους. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύπτουμε δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

Σκοποί επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίας μας με τον βέλτιστο τρόπο και πάντοτε στο πλαίσιο επίτευξης των καταστατικών μας σκοπών. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • ενημέρωση για δράσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα: καταχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δράσεις, υπηρεσίες εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, είτε μέσω της επιλογής «unsubscribe», είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο email ­­­­­­­­­­­­ info­­­@prehospital.gr
 • άλλες επικοινωνίες: μπορεί να υπάρξουν φορές που θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Ενδεικτικά, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας, καθώς και για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.
 • ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για την αξιολόγηση κινδύνων και για σκοπούς ασφάλειας, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών.
 • νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας (i) για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, (ii) για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση, (iii) για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και (iv) για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.
 • διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας σε όλες τις συσκευές σας.

Νομική Βάση

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός της συλλογής είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να απορρέει από:

 1. σύμβαση που ενδεχομένως έχουμε συνάψει μαζί σας (π.χ. σύμβαση εργασίας ή εθελοντισμού),
 2. την ιδιότητά σας ως μέλη του σωματείου, όποτε προφανώς αυτή υφίσταται
 3. την ανάγκη να διαφυλάξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας,
 4. τη δική σας ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση, και
 5. τη νομική υποχρέωση που μας επιβάλλει ο νόμος (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία κλπ).

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας.

Τα δικαιώματά σας

Ως χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα δεδομένα που τυχόν  έχουμε συλλέξει και σας αφορούν. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα:

 • να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
 • να επικαιροποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία στην βάση δεδομένων μας
 • να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας στοιχείων
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή
 • να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 • να καταθέσετε παράπονο στην εποπτεύουσα αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή απευθείας μαζί μας, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  info@prehospital.gr

Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την παρούσα πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βλέπετε τυχόν αλλαγές που γίνονται σε αυτήν.

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!