1ο σεμινάριο PEPL ( Principles of Ethics and Personal Leadership)

Το MSc του Πανεπιστημίου Αθηνών “Διεθνής Ιατρική – Ιατρική των Καταστροφών” και η Επιστημονική Εταιρία ” Προνοσοκομειακή Φροντίδα” που αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο των προγραμμάτων εκπαίδευσης της ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα, διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο σεμινάριο PEPL ( Principles of Ethics and Personal Leadership) με την διεθνή πιστοποίηση της ΝΑΕΜΤ. Αξιοσημείωτη αναφορά πως το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!