Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

Ένα πολύ ενδιαφέρον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  που εναρμονίζεται άριστα στις νέες προκλήσεις. Η πιστοποιημένη εκπαίδευση της ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα μέσω της Προνοσοκομειακής Φροντίδας θα είναι εκεί !!!

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ιατρικής Καταστροφών και της Παγκόσμιας Υγείας. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Επείγουσας Ιατρικής και Ιατρικής Καταστροφών, Παγκόσμιας Υγείας, Τροπικής Ιατρικής, Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Επιτήρησης, Υγειονομικής Προστασίας ευπαθών πληθυσμών, ταξιδιωτών και μετακινούμενων πληθυσμών, κοινωνικών και  οικονομικών επιπτώσεων των κρίσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς,  νοσηλευτές, διασώστες και λοιπούς υγειονομικούς  που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ή Πολιτικής Προστασίας, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας καθώς και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.
Παράλληλα  απευθύνεται σε πτυχιούχους άλλων σχολών, καθώς και επιστήμονες άλλων κλάδων,  όπως νομικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, καθώς και σε στελέχη που υπηρετούν ήδη σε οργανισμούς αρωγής και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

 

 

περισσότερες πληροφορίες : http://crisis.med.uoa.gr/

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!