Αναβολή επιδοτούμενων σεμιναρίων Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Νοεμβρίου 2020

Κατόπιν των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού αναβάλλονται τα δύο προγραμματισμένα επιδοτούμενα σεμινάρια PHTLS του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα επιδοτούμενα σεμινάρια PHTLS στις 14-15 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη και στις 28-29 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την ανακοίνωση νέων ημερομηνιών, παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας, https://traumaedu.randp.gr

Προτεραιότητα μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ανθρώπινη ζωή και υγεία, αφού αυτά αποτελούν και τον σκοπό των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,

error: Right Click is Disabled!! All content are copyright protected!